Overslaan en naar de inhoud gaan
Veelgestelde vragenRecreatieparken

Recreatieparken

Sinds Fort Oranje is de GGD West-Brabant betrokken bij het vraagstuk van permanent wonen op recreatieparken. De problematiek wordt tot op heden hoofdzakelijk bekeken vanuit het perspectief van handhaving en veiligheid. Omdat de GGD op veel recreatieparken kwetsbare bewoners aantreft, beoogt de GGD dit perspectief te verbreden naar deze bewoners, hun woonbehoeften en zorgbehoeften. In dit kader zijn met gemeenten, bewoners en campingeigenaren/-beheerders twee pilots ontwikkeld en geëvalueerd. De opgedane kennis en ervaring zijn verwerkt in de tweede landelijke Actie-agenda Recreatieparken, waarvoor opnieuw twee pilots in onze regio worden opgezet en geëvalueerd.