Overslaan en naar de inhoud gaan
Veelgestelde vragenWaarom verzamelen we deze gegevens?

Waarom verzamelen we deze gegevens?

De GGD wil uitsluiten dat er te veel studenten tegelijk komen voor een vaccinatie.
Om dit te bereiken wordt een planningstoepassing ingezet en zullen alle betrokken studenten worden uitgenodigd deze te gebruiken.
De GGD heeft een belang bij het naleven van wettelijk kaders.

De GGD ziet geen andere reële een effectieve mogelijkheid om de te vaccineren studenten in te plannen en heeft zelf niet het instrument beschikbaar om een dergelijke planning te maken en is hierdoor genoodzaakt een verwerker in te schakelen.

Het verstrekken van de achternaam, voornaam, geboortedatum, het e-mailadres en (indirect) de opleiding van alle te vaccineren studenten geldt als inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. Niettemin acht de GGD het belang om de studenten verspreid in te plannen noodzakelijk en evenredig met de gemaakte inbreuk. Er is geen andere (lichtere) mogelijkheid beschikbaar om hetzelfde doel te bereiken. Mede gelet op de genomen maatregelen in de zin van de beperkte bewaartermijn van 30 dagen, de versleuteling en de beperkte toegang bij de verwerker.