Overslaan en naar de inhoud gaan
Veelgestelde vragenWelke controles zijn nodig?

Welke controles zijn nodig?

Als je PrEP slikt is het belangrijk om je regelmatig te laten controleren. Dit doen we om risico’s uit te sluiten en bij complicaties snel te kunnen handelen. We voeren de volgende controles uit:

 

 

Voor start
PrEP
Bij start
PrEP
1 maand na
start PrEP
3-maandelijks
na start PrEP
6-maandelijks
na start PrEP
12-maandelijks
na start PrEP
Creatinine (klaring mag niet <60ml/min) X X X Op indicatie
HIV-combotest X  X X X
Soa-testen X X
HCV-antistoffen
indien pos: HCV RNA
X Op indicatie X
HBV-status en vaccinatie X
Urine: eiwit en glucose (dipstick) X Op indicatie

(acute) hiv-infectie uitsluiten

Voor je start met PrEP moet een hiv-infectie worden uitgesloten. Om dit te doen wordt er bloed geprikt en worden eventuele klachten uitgevraagd. Denk hierbij aan huiduitslag, koorts, keelpijn, zware hoofdpijn diarree, nachtzweten en gewichtsverlies.
Het is noodzakelijk om hiv uit te sluiten, want indien PrEP wordt gestart tijdens een hiv-infectie bestaat er een verhoogde kans op het ontstaan van resistentie.

Nierfunctie bepalen

Vanuit de urine wordt glucose en eiwit bepaald. De nierfunctie wordt gecontroleerd vanwege een kleine kans op een tijdelijk licht verminderde nierfunctie.

Hepatitis B virus

Als je niet beschermd bent tegen hepatitis B (door een vaccinatie of als je hepatitis B hebt doorgemaakt) is het belangrijk je hiertegen te laten inenten
Als blijkt dat je een actieve Hepatitis B hebt, mag je PrEP alleen dagelijks gebruiken. De zorg hiervoor is een tweede lijn indicatie, en wij verwijzen je dan ook naar de internist-infectioloog voor de PrEP zorg.

Hepatitis C virus

Het is belangrijk om te weten of je hepatitis C hebt doorgemaakt, omdat een oude infectie tijdens het gebruik van PrEP weer kan reactiveren. Bij een oude infectie wordt dit jaarlijks gecontroleerd.
Tijdens het gebruik van PrEP moet regelmatig worden getest of er sprake is van een nieuwe hepatitis C infectie. Hierop wordt 3 maandelijks getest.

Soa testen

Elke drie maanden moet Chlamydia en Gonorroe getest worden.
Daarbij wordt via het bloed Syfilis en hiv getest.