Overslaan en naar de inhoud gaan

Contactmoment 2e klas VO

Dit contactmoment vindt plaats op school. JGZ zet vanaf het moment dat kinderen naar school gaan op 3 momenten het preventief gezondheidsonderzoek in, waaronder bij kinderen in de 2e klas van het Voortgezet Onderwijs (VO).

Het preventief gezondheidsonderzoek bestaat uit:

 • Digitale vragenlijst ‘Jij en je gezondheid’;
 • Mogelijk extra contact.

Werkwijze voortgezet onderwijs

Digitale vragenlijst

Leerlingen in klas 2 van het voortgezet onderwijs vullen zelf op school de digitale vragenlijst ‘Jij en je gezondheid’ in, meestal tijdens een mentorles. Leerlingen ontvangen de inlogcode van de vragenlijst aan het begin van de les. Als je kind de vragenlijst heeft ingevuld krijg je kind op maat een advies voor ieder onderwerp met praktische tips, adviezen en links naar handige websites.

Mogelijk extra contact

In de vragenlijst kan je kind een gesprek met een jeugdverpleegkundige aanvragen. Ook kan de jeugdverpleegkundige zelf aanleiding zien om je kind uit te nodigen voor een gesprek. Bijvoorbeeld als we vragen hebben over de ingevulde vragenlijst. De jeugdverpleegkundige neemt je kind dan tijdens de les even apart. We nemen pas contact op met ouder(s)/verzorger(s) als we vinden dat het nodig is. Bij jongeren vanaf 12 jaar gebeurt dit altijd eerst in overleg met de jongere zelf.

Veel gestelde vragen

 • Waar gaat de vragenlijst 'Jij en je gezondheid' over?

  De vragen in de vragenlijst 'Jij en je gezondheid' gaan over de gezondheid, ontwikkeling, opvoeding en omgeving van het kind en hoe jij dit als ouder of als jongere zelf ervaart. Voor leerlingen op het middelbaar onderwijs gaan de vragen ook over roken, alcohol, drugs en seksualiteit. Deze vragen zijn best persoonlijk. Daarom zorgt de school ervoor dat je de vragenlijst rustig kan invullen tijdens een lesuur.

  Op de website van Jij en je gezondheid kun je een overzicht van alle onderwerpen van de vragenlijst zien. Wij kiezen hieruit een aantal onderwerpen en vragen die in onze vragenlijst terugkomen.

  Voorbeeld vragenlijst basisonderwijs

  Voorbeeld vragenlijst middelbaar onderwijs

 • Ik heb geen toegang tot het dossier van mijn kind. Wat nu?

  Is je kind 12 jaar of ouder?

  Het Ouderportaal Mijn Kind is een elektronisch medisch dossier van je kind. De wet bepaalt dat je als ouder(s)/verzorger(s) daar tot je kind 12 jaar is altijd in mag kijken. Je kan dan met je eigen Digi-D inloggen. Is je kind 12 jaar of ouder? Dan moet je kind toestemming geven aan de ouder(s)/verzorger(s) om het dossier in te kunnen zien. Je kind kan dan zelf inloggen met een eigen Digi-D in het Ouderportaal Mijn Kind. Als je kind het goed vindt kan je dan als ouder(s)/verzorger(s) meekijken.

  Meer informatie vind je op: Kan ik als ouder het medisch dossier van mijn minderjarige kind inzien? | Rechten van patiënt en privacy | Rijksoverheid.nl

  Is je kind jonger dan 12 jaar?

  Krijg je nog steeds een melding dat je geen toestemming hebt? Neem dan contact met ons op, dan kijken we even met je mee. Dat kan via het Bedrijfsbureau JGZ via 088- 639 2051 of via  Bedrijfsbureau.jgz@ggdwb.nl.

  Heeft je kind (nog) geen eigen Digi-D? Je kunt online eenvoudig een Digi-D aanvragen. Tot 14 jaar mag je als ouder(s)/verzorger(s) je kind helpen om een Digi-D aan te vragen. Vanaf 14 jaar moet je kind zelf de aanvraag doen. Meer informatie vind je op: DigiD aanvragen | DigiD

 • Hoe verwerken wij de gegevens?

  De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek komen in het digitaal dossier van het kind. Bijvoorbeeld de uitslagen van de ogen- en gehoortest, lengte en gewicht. De vragenlijst zelf wordt niet opgeslagen in het kinddossier.

  De vragenlijsten geven een goed beeld van de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. We gebruiken de lijsten voor wetenschappelijk onderzoek en om advies te geven aan scholen en de gemeente. Alle informatie verwerken wij anoniem waardoor het niet te herleiden is om welk kind het gaat.

  Voor meer informatie zie de privacypagina van jij en je gezondheid Privacy – Jij en je Gezondheid