Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersMijn kindContact­momenten

Contactmomenten

We kijken samen met je naar de ontwikkeling en gezondheid van je kind. Hieronder zie je rond welke leeftijd je een uitnodiging van ons kan verwachten. Dezes momenten sluiten aan bij de ontwikkeling van je kind en bij het rijksvaccinatieprogramma.

Leeftijd van je kind Wat gebeurt er?
3 – 7 dagen Een medewerker van onze GGD komt thuis langs. We komen voor de hielprik en een gehoortest. Deze afspraak noemen wij neonatale screening.
10 – 14 dagen Een jeugdverpleegkundige komt op huisbezoek. We vertellen over wat je van ons kan verwachten en kijken hoe het met je baby gaat.
4 weken Bezoek aan de GGD. We kijken samen of je baby gezond is en doen het eerste lichamelijke onderzoek.
8 weken (2 maanden) Bezoek aan de GGD. We kijken hoe jouw baby groeit en zich ontwikkelt en geven zo nodig de eerste prik van het Rijksvaccinatieprogramma.
3 maanden Bezoek aan de GGD. Twee prikken van het Rijksvaccinatieprogramma.
5 maanden Bezoek aan de GGD. We kijken samen of je baby gezond is. Ook kijken we of je kind zich goed ontwikkelt en goed groeit. Twee prikken van het Rijksvaccinatieprogramma.
8 maanden Bezoek aan de GGD. We kijken samen naar de groei van je kind.
11 maanden Bezoek aan de GGD. Twee prikken van het Rijksvaccinatieprogramma.
14 maanden Bezoek aan de GGD. Twee prikken van het Rijksvaccinatieprogramma.
18 maanden Digitaal consult. Je wordt uitgenodigd om een digitale vragenlijst in te vullen via de website Mijn kind in beeld.
2 jaar Bezoek aan de GGD. We doen een oogonderzoek om een lui oog of scheelzien snel op te kunnen sporen. Ook luisteren we naar of je kind al goed praat. De meeste kinderen van 2 jaar maken zinnen van 2 woorden.
3 jaar en 6 maanden Bezoek aan de GGD. Een prik van het Rijksvaccinatieprogramma. Tijdens dit bezoek doen we ook een ogentest.
5 jaar Preventief gezondheidsonderzoek waaronder een digitale vragenlijst ‘Jij en je gezondheid’ en bezoek van de GGD op school. Tijdens dit bezoek meten we de groei en doen we een ogen- en gehoortest.  Lees hier meer informatie.
9 jaar Uitnodiging voor groepsvaccinatie DTP/BMR.
10 jaar Preventief gezondheidsonderzoek waaronder een digitale vragenlijst ‘Jij en je gezondheid’ en bezoek van de GGD op school. Tijdens dit bezoek meten we de groei.  Lees hier meer informatie.
10 jaar Groepsvaccinatie HPV, 2 prikken uit het rijksvaccinatieprogramma (1 prik in het voorjaar en 1 prik in het najaar).
2e klas VO Preventief gezondheidsonderzoek waaronder een digitale vragenlijst ‘Jij en je gezondheid’ en bezoek van de GGD op school. Lees hier meer informatie. 
14 jaar Uitnodiging voor groepsvaccinatie Meningokokken.
VO/MBO Bezoek aan de GGD op indicatie. Dat kan zijn bij verhoogd schoolverzuim in het voortgezet onderwijs. Aanmelding gebeurt via school of op initiatief van de ouders zelf. Wij kijken mee wat er nodig is om goed deel te kunnen nemen aan (passend) onderwijs.