Overslaan en naar de inhoud gaan

Contactmoment 5 jaar

Dit contactmoment vindt plaats op school. JGZ zet vanaf het moment dat kinderen naar school gaan op 3 momenten het preventief gezondheidsonderzoek in, waaronder bij kinderen rond de leeftijd van 5 jaar.

Het preventief gezondheidsonderzoek bestaat uit:

 • Digitale vragenlijst ‘Jij en je gezondheid’;
 • Onderzoek op school;
 • Mogelijk extra contact.

Is jouw kind geboren in 2017 of 2018?

Dan krijgt je kind een ander aanbod voor dit contactmoment. Je krijgt hierover een apart bericht van ons. Het onderzoek op school en de vragenlijst ‘Jij en je gezondheid’ is niet voor jullie van toepassing.

Werkwijze basisonderwijs

Digitale vragenlijst

Om de gezondheid van kinderen in kaart te brengen gebruikt JGZ de digitale vragenlijst ‘Jij en je gezondheid’.  Je ontvangt als ouder(s)/verzorger(s) een uitnodigingsbrief met daarin de inlogcode voor de digitale vragenlijst. Jij als ouder/verzorger vult de vragenlijst in. Na het invullen krijg je direct tips en informatie op maat.

Vul de vragenlijst in

Onderzoek op school

De doktersassistente komt naar school om de kinderen die aan de beurt zijn te onderzoeken. Je hoeft als ouder(s)/verzorger(s) niet bij het onderzoek aanwezig te zijn, maar het mag wel. We meten en wegen kinderen met hun kleren aan. Alleen de schoenen gaan uit. De doktersassistente geeft alleen instructies aan jouw kind en gaat niet in gesprek over bijvoorbeeld de uitslag.

De uitslag

De uitslag kan je 5 dagen na het onderzoek teruglezen in het Ouderportaal Mijn Kind. Je vindt de uitslag onder ‘Naam van je kind’ > Afspraken > Uitgevoerde afspraken > Klap de betreffende afspraak uit om meer details te zien en kijk bij ‘voorlichting, advies & instructie’ de uitslag.  

Mogelijk extra contact

Je kan in de vragenlijst aangeven of je een gesprek wil met een jeugdverpleegkundige. Ook kunnen we vanuit de GGD nog vragen hebben naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst of het onderzoek. We nemen dan telefonisch contact op met de ouder(s)/verzorger(s).

Veel gestelde vragen

 • Waarom heb ik nog geen oproep gehad?

  Niet alle kinderen uit de klas krijgen tegelijkertijd een oproep. We verdelen de onderzoeken over het hele jaar. Het kan dus zijn dat jouw kind (of een vriendje/vriendinnetje) nog geen oproep heeft gehad. Geen zorgen, dit volgt later. Op het moment dat jouw kind aan de beurt is, krijg je van ons een brief met alle informatie. 
   

 • Waar bestaat het onderzoek op school uit?

  Bij kinderen van bijna 5 jaar controleert de doktersassistente de ogen, het gehoor en de groei van het kind.

  Bij kinderen van bijna 10 jaar controleert de doktersassistente alleen de groei van het kind. Wil je ook dat we de ogen en/of het gehoor testen? Laat dit dan weten in de digitale vragenlijst `Jij en je gezondheid’.

 • Ik wil bezwaar maken. Waar kan ik dit doen?

  Heeft je kind onlangs een uitnodiging gehad voor een gezondheidsonderzoek en wil je niet dat je kind deelneemt? Neem hiervoor contact op het met het Bedrijfsbureau JGZ via 088-639 20 51 of via bedrijfsbureau.jgz@ggdwb.nl. Vermeld in de e-mail de naam en geboortedatum van je kind.

  Heb je nog geen uitnodiging ontvangen? Wacht dan tot je de uitnodigingsbrief hebt ontvangen. Je ontvangt een uitnodigingsbrief bij de leeftijd van 5 en 10 jaar.

 • Hoe verwerken wij de gegevens?

  De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek komen in het digitaal dossier van het kind. Bijvoorbeeld de uitslagen van de ogen- en gehoortest, lengte en gewicht. De vragenlijst zelf wordt niet opgeslagen in het kinddossier.

  De vragenlijsten geven een goed beeld van de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. We gebruiken de lijsten voor wetenschappelijk onderzoek en om advies te geven aan scholen en de gemeente. Alle informatie verwerken wij anoniem waardoor het niet te herleiden is om welk kind het gaat.

  Voor meer informatie zie de privacypagina van jij en je gezondheid Privacy – Jij en je Gezondheid