Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersMijn kindVrijstelling inschrijving op een school of instelling
Publicatiedatum: 02-01-2023 om 03:16 uur
Laatste update: 27-03-2023 om 11:43 uur

Vrijstelling inschrijving op een school of instelling

Soms kan de zorgbehoefte van jouw kind groot zijn, waardoor onderwijs (tijdelijk) niet mogelijk is. In die situatie kun je in overleg met de leerplichtambtenaar van jouw gemeente een aanvraag doen voor vrijstelling van inschrijving op een school of instelling (zoals staat omschreven in de leerplichtwet, artikel 5 onder a). Dit vraag je aan bij Regionaal Bureau Leren. Voor deze aanvraag heb je een verklaring nodig van een niet-behandelend arts, psycholoog of pedagoog. Dat doen in onze regio artsen van de GGD.

De artsen van ons team Sociaal Medische Advisering (SMA) Leerplicht beoordelen of jouw kind psychisch of lichamelijk (tijdelijk) niet in staat is om onderwijs te volgen.

Beoordeling aanvragen

Je hebt voor jouw kind een vrijstelling van inschrijvingsplicht aangevraagd bij Regionaal Bureau Leren en contact gehad met de leerplichtambtenaar. De volgende stap is dat onze artsen deze aanvraag gaan beoordelen. We hebben hiervoor enkele (contact)gegevens nodig. Deze vul je in via onderstaand formulier. Let op! Vul dit formulier pas in nadat je contact hebt gehad met de leerplichtambtenaar. 

We bellen de eerste contactpersoon (zoals ingevuld in het formulier) om de aanvraag voor beoordeling te bespreken. Dat doen we in de week na de aanvraag op maandag- of donderdagochtend tussen 10.00 uur en 12.00 uur. We vragen je om dan bereikbaar te zijn.

Wil jij als tweede gezaghebbende ouder/verzorger ook direct door ons op de hoogte gehouden worden? Geef dit dan aan bij ons secretariaat via 088-6392051 of medischeadvisering@ggdwestbrabant.nl.

Spreekuur

Onze artsen nodigen alle kinderen boven 12 jaar uit om op ons spreekuur te komen. Soms vragen we dat ook als jouw kind jonger is dan 12 jaar. Denk je dat dit voor jouw kind niet mogelijk is? Geef dat gerust aan, dan kijken we samen naar eventuele andere mogelijkheden.

Wat heb je nodig bij het spreekuur?

  • Een wettelijk en geldig identiteitsbewijs van jouzelf en jouw kind

Passend onderwijs

Wanneer jouw kind (tijdelijk) geen onderwijs kan volgen, is het belangrijk dat je met een contactpersoon voor passend onderwijs in contact staat. Je kunt terecht bij de school of instelling, leerplichtambtenaar of ouder- en jeugdsteunpunt in jouw regio (ouder- en jeugdsteunpunt regio 3006 of Oudersteunpunt West-Brabant) om te achterhalen wie dat is.

Om te zorgen voor passend onderwijs in het regulier primair- en voortgezet onderwijs, speciaal basis onderwijs (sbo), speciaal onderwijs (so) en praktijkonderwijs (pro) werken scholen (schoolbesturen) samen. Dat heet een samenwerkingsverband. In onze regio zijn dit: RSV Breda eo, Samenwerkingsverband Langstraat Heusden Altena, SWV Brabantse Wal en SWV Roos VO.

Downloads

Informatiebrief en Toestemmingsverklaring Sociaal Medische Advisering

 

Privacyverklaring en rechten bij het adviesrapport

Bij GGD West-Brabant is het respecteren en beschermen van jouw privacy ons uitgangspunt. Het zijn en blijven jouw persoonsgegevens, of die van jouw kind, en je kunt erop vertrouwen dat wij op een zorgvuldige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de van toepassing zijnde wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten die GGD West-Brabant uitvoert bij sociaal medische advisering bij het verzoek tot vrijstelling van de inschrijvingsplicht (op basis van artikel 5 onder a van de  leerplichtwet 1969).

Als je gebruik wilt maken van het recht op inzage, correctie of blokkering van het adviesrapport dat onze arts opmaakt, meldt dit dan binnen 1 week nadat je een e-mail van het secretariaat ontvangt.