Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsEsther Pijl promoveert met onderzoek naar ziekteverzuim onder basisschoolleerlingen

Esther Pijl promoveert met onderzoek naar ziekteverzuim onder basisschoolleerlingen

Vandaag promoveert Esther Pijl aan de Universiteit van Maastricht, faculteit FHML*, CAPHRI**, sociale geneeskunde. Haar proefschrift beschrijft onderzoek naar het ziekteverzuim onder basisschoolleerlingen. Esther Pijl werkt als arts M&G bij GGD West-Brabant.

Esther vertelt: “Bij de interventie Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen (MAZL) op het Voortgezet Onderwijs (VO) zagen we dat ziekgemelde leerlingen ook al op de basisschool een hoger ziekteverzuim hadden. Als we dus eerder grip krijgen, kunnen we leerlingen mogelijk erder helpen en problemen en ziekteverzuim voorkomen. We konden de bestaande interventie MAZL op het VO niet toepassen op het basisonderwijs. We wisten eigenlijk heel weinig van ziekteverzuim op het basisonderwijs. Dat was voor mij een mooie aanleiding om daar onderzoek naar te doen. ”

Zorgwekkend zekteverzuim

Naar school kunnen gaan is cruciaal voor de ontwikkeling en gezondheid van kinderen. De meeste leerlingen lukt dat goed; zij worden hooguit een of twee kort ziekgemeld in een schooljaar. Esther: “We zagen dat zo’n 13 tot 23% van de leerlingen ‘zorgwekkend ziekteverzuim’ had. Dat betekent dat leerlingen meer dan 9 schooldagen of meer dan 4 keer ziekgemeld zijn in een schooljaar. Een grote groep kwetsbare kinderen mist dus veel school.

Aanpak

Er zat vaak geen structuur in de aanpak ziekteverzuim bij leerlingen geeft Esther aan. Zo’n 30 basisscholen namen deel aan het onderzoek het proces rondom ziekteverzuim van leerlingen vorm te geven en te testen. Vanuit de literatuur, de kennis van MAZL op het VO en de inbreng van verschillende stakeholders is uiteindelijk MAZL voor het primair onderwijs (MAZL PO) ontwikkeld. MAZL PO geeft een duidelijke structuur voor het aanpakken van ziekteverzuim, vanuit zorg en niet vanuit controle. MAZL PO is inmiddels opgenomen in het handboek voor MAZL en daarmee landelijk beschikbaar via het NCJ.

Verbetering van welzijn van leerlingen

Verzuimcoördinatoren op school merkten dat MAZL PO hielp om grip te krijgen op verzuim en zagen een verbetering in het welzijn van de leerlingen. Ook werd een positief effect gevonden op het aantal dagen verzuim van leerlingen met zorgwekkend ziekteverzuim. Scholen, onderwijs, de Jeugdgezondheidszorg en het sociaal domein moeten samenwerken om te zorgen dat deze kinderen gezien en ondersteund worden. Esther: “Mijn onderzoek is eigenlijk nog maar het begin. Dit is het eerste wat we weten over ziekteverzuim in het basisonderwijs. Belangrijk is dat er aandacht is voor alle kinderen met ziekteverzuim.”

Trots!

Ellen de Bonth, Sectormanager JGZ: “Wij zijn ontzettend trots op het onderzoek wat Esther heeft gedaan. Een mooie en belangrijke stap om meer inzicht en grip te krijgen op het ziekteverzuim van basisschoolleerlingen. Wij kijken ernaar uit om samen met ketenpartners de interventie MAZL nu ook in het primair onderwijs verder in te zetten in onze regio.”

Lees hier de uitkomsten van het onderzoek.

Het onderzoek is uitgevoerd vanuit de GGD West-Brabant in samenwerking met de academische werkplaats TRANZO, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en de Universiteit Maastricht.

* CAPHRI is care and public health research institute
** FHML is faculty of health medicine and life sciences