Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsGemeenten en GGD werken samen aan GALA en IZA

Gemeenten en GGD werken samen aan GALA en IZA

In het voorjaar en de zomer hebben gemeenten en GGD West-Brabant samen gewerkt aan de lokale plannen voor GALA; het Gezond en Actief Leven Akkoord. Eind september moesten de plannen ingeleverd zijn bij VWS, en gelukkig hebben alle West-Brabantse gemeenten goedkeuring gekregen op hun plan.

Na twee lokale werksessies in elke gemeente, sloten we het GALA-ondersteuningstraject af met een regionale werksessie op 28 september in Breda. We maakten ook nog een regionaal framework en schreven een annotatie bij het VNG-format voor het lokale plan.

Sebastiaan Baan opende deze laatste werksessie met de woorden ‘We staan niet het einde maar vooral aan het begin’ Het eerste stuk is klaar, dus we gaan volop door. Met de samenwerking in de regio, de verbinding met hashtag#IZA en de versterking van de kennisinfrastructuur.
Samen zeten we in op preventie. Op de beweging van ziekte naar gezondheid. Op het verkleinen van de kans dat je in de zorg terecht komt. Om samen gezond gewoon te maken. Na het GALA zijn we nu samen hard aan het werk voor het publieke en preventieve belang in het regioplan IZA.

Vaststelling Regioplan IZA vooral een begin

Gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties maken per regio afspraken in het Regioplan IZA (Integraal Zorg Akkoord). In West-Brabant komen er twee plannen; één voor West-Brabant-West (verzorgingsgebied van het Bravis-ziekenhuis) en één voor West-Brabant-Oost (verzorgingsgebied van het Amphia). De beide plannen zijn gebaseerd op het regiobeeld dat voor heel West-Brabant is gemaakt. Deze worden naar verwachting in een vergadering aansluitend op het AB van de GR GGD van 7 december a.s. ter besluitvorming voorgelegd. De regioplannen betreffen een dynamisch plan op hoofdlijnen om ons de ruimte te geven om de juiste verdieping te kunnen zoeken in de uitwerking. Ook de vaststelling van het regioplan IZA is dus weer vooral een begin: als we zorgen dat de goede haakjes erin staan, kunnen we in de komende jaren de uitwerkingsplannen er aan op hangen.

IZA en GALA: in elkaars verlengde

Beide plannen zijn ontstaan vanuit landelijk coalitie akkoord en streven een gezamenlijk doel na: De zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar houden. De insteek van beide plannen is wel anders. GALA zit veel meer aan de kant van de preventie, het IZA wil de zorg kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk houden.

Wel hebben beide akkoorden te maken met een tekort aan zorgpersoneel en stijgende zorgkosten, maar lopen er ook grote maatschappelijke kwesties doorheen als:

  • Toenemende armoede
  • Klimaatproblematiek
  • Vergrijzing

Beide akkoorden zijn gericht op samenwerking tussen gemeenten/de GGD, het voorliggende veld en zorgaanbieders en zorgverzekeraars. En natuurlijk gaan we in beide plannen uit van de inwoner.

De afspraken uit zowel IZA als GALA komen samen in een werkagenda met afspraken op het gebied van de inrichting van een regionale preventie-infrastructuur en voor de inrichting van vijf verschillende ketenaanpakken.  Uiterlijk op 1 januari 2025 moet de inzet op gezonde leefstijl integraal onderdeel uitmaken van de reguliere zorg voor patiënten en mensen in risicogroepen. Er zijn vijf ketenaanpakken waar de partners vanuit IZA én GALA lokaal én regionaal mee aan de slag moeten.

Deel het artikel