Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsGGD West-Brabant meet impact van corona op gezondheid jongeren in samenwerking met middelbare scholen
InwonersNieuwsGGD West-Brabant meet impact van corona op gezondheid jongeren in samenwerking met middelbare scholen

GGD West-Brabant meet impact van corona op gezondheid jongeren in samenwerking met middelbare scholen

Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit verstrekkende gevolgen. GGD West-Brabant brengt daarom de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren in kaart. Dit doen wij in samenwerking met de middelbare scholen in de regio. Het gaat om een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.

GGD West-Brabant heeft, afgelopen voorjaar, alle middelbare scholen benaderd met de vraag of zij een vragenlijst wilden uitzetten onder hun scholieren in klas 2 en 4. De scholen die deelnemen doen dit tussen begin oktober en eind november 2021. In onze regio doen 46 middelbare scholen mee en naar verwachting zo’n 16.000 jongeren.

Hoe verloopt de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021?

Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd, corona en school. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden op het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.

Deelname aan de monitor

Zowel ouders/verzorgers als leerlingen uit klas 2 en 4 krijgen enkele weken voor de afname meer informatie over het onderzoek. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Alle GGD’en doen mee om de gezondheid van jongeren een boost te geven!

Alle GGD’en in Nederland doen mee aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 en vragen deze op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn halverwege 2022 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren en de impact van corona. Omdat alle GGD’en mee doen, zijn er in 2022 resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid. Zo geeft de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 een boost aan de gezondheid en het welzijn van jongeren!

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uit in het kader van het
ZonMw-programma COVID-19. In dit onderzoek wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Het onderzoek is bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij mensen als gevolg van de coronacrisis inzichtelijk te maken.

De GGD vraagt de Gezondheidsmonitor Jeugd normaliter één keer in de vier jaar uit. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is een extra meting. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vindt u op www.monitorgezondheid.nl.

Heeft u vragen?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021? Kijk dan bij de veelgestelde vragen of neem contact op met een van de onderzoekers bij de GGD via: infomonitor@ggdwestbrabant.nl.

Downloads

Flyer Corona Gezondheidsmonitor Jeugd

Veelgestelde vragen

Privacyverklaring Corona Gezondheidsmonitor Jeugd

Deel het artikel

Gerelateerd nieuws

Invloed leefomgeving op gezondheid houdt Brabanders wakker

Onderzoek
De bezorgdheid van Brabantse inwoners over de gevolgen van de fysieke leefomgeving, klimaatverandering en energ...

Resultaten Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen Noord-Brabant 2022

Onderzoek
Mensen met een lagere opleiding, lager inkomen en/of een migratieachtergrond scoren op (bijna) alle gezondheids...

De Brabantscan lanceert nieuwe pagina: Sociaal economische gezondheidsverschillen

Onderzoek, Gemeenten
Sociaal economische gezondheidsverschillen (SEGV) zijn systematische verschillen in gezondheid en levensverwach...