Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsUitbreiding preventieprogramma ‘Nu Niet Zwanger’ over heel West-Brabant

Uitbreiding preventieprogramma ‘Nu Niet Zwanger’ over heel West-Brabant

Het preventieprogramma ‘Nu Niet Zwanger’ helpt mensen in kwetsbare omstandigheden (m/v) een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Dit landelijk succesvolle preventieprogramma, dat sinds mei 2018 ook in de gemeente Breda goede resultaten behaalt, is nu beschikbaar voor de gehele regio West-Brabant.

“Natuurlijk wil ik nu niet zwanger worden, dat kan ik er nu helemaal niet bij hebben”. Deze uitspraak van een cliënt in een daklozenopvang in Tilburg ligt ten grondslag aan de naam van het programma dat in 2014 lokaal van start ging. Het inmiddels landelijk op veel plaatsen succesvolle programma helpt vrouwen en gezinnen de regie te nemen over hun kinderwens om een onbedoelde zwangerschap te voorkomen.

Een bewuste keuze

Een onbedoelde en vaak ongewenste zwangerschap geeft een kind en de ouders niet de best mogelijke start. Een bewuste keuze maken over het moment van de kinderwens voorkomt dit. De begeleiding van het preventieprogramma is actief en biedt naast een eerlijk gesprek, zo nodig praktische of financiële begeleiding.

Het succes van Nu Niet Zwanger in Breda

Dat het preventieprogramma voorziet in een behoefte blijkt uit de cijfers uit Breda: met ruim 200 cliënten werd een eerlijk gesprek over hun toekomst, en kinderwens gevoerd. Bij een wens tot uitstel van de kinderwens werd er samen met de cliënt geregeld dat dit voor elkaar kwam. Artsen en verloskundigen, professionals uit zorg- en hulpverlening onderschrijven de noodzaak van het programma, hebben zich daarbij aangesloten en voeren nu ook gesprekken over kinderwens volgens de methodiek van Nu Niet Zwanger.

Nu in de hele regio West-Brabant

Omdat veel van deze organisaties niet alleen voor Breda werken werd er al snel ook voor cliënten van buiten Breda een beroep gedaan op het programma. Een goede reden om hierover met de overige gemeenten in de regio in gesprek te gaan. Dit leidde er toe dat ‘Nu Niet Zwanger’ nu in de hele regio aan de slag gaat.

Meer informatie over Nu Niet Zwanger