ProfessionalNu Niet Zwanger

Programma: Nu Niet Zwanger

Een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie

Mandy was dakloos, verslaafd en had psychische problemen. Hulpverleners waren druk met het regelen van de benodigde zorg en ondersteuning. Haar kind was ondergebracht bij een pleeggezin. Onbedoeld werd zij opnieuw zwanger. Voor (potentiële) ouders met een verhoogde kwetsbaarheid zoals Mandy is het programma Nu Niet Zwanger ontwikkeld.

Wat houdt het programma in?

Nu Niet Zwanger is er voor kwetsbare mensen (m/v) die nu niet zwanger willen worden.

Het programma Nu Niet Zwanger ondersteunt kwetsbare mensen (m/v)* een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Hulpverleners begeleiden cliënten actief, te beginnen met een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Zij sluiten daarbij aan bij de dagelijkse leefwereld van de cliënt en verkennen met hen welke vragen, emoties, ideeën en drempels er bestaan.

*) Denk onder andere aan psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid, loverboyproblematiek.

Voor wie is het bedoeld?

Kwetsbare mannen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd waarbij sprake is van (vaak) een combinatie van:

  • Opeenstapeling van problemen en beperkingen (Multi-problematiek).*
  • Gebrek aan zelfredzaamheid en zelfherstellend vermogen.
  • Tekortschieten of onvoldoende aansluiten van hulp van zorg en omgeving.
  • Vanwege complexe problematiek (vrijwel) altijd al in beeld bij diverse organisaties.

*) Denk onder andere aan psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid en loverboyproblematiek.

Hoe werkt het?

  • Een hulpverlener legt proactief en persoonlijk contact met kwetsbare vrouwen/mannen. Samen bespreken ze kinderwens, seksualiteiten, anticopentie en de gevolgen van een eventuele zwangerschap voor de huidige situatie.
  • De hulpverlener houdt rekening met de omstandigheden die deze cliënten kwetsbaar maken; neemt de tijd die nodig is, luistert naar hun verhalen en speelt in op hun behoeften.
  • Het is belangrijk om op te merken dat problemen – en combinaties van problemen – op verschillende mensen verschillende effecten hebben. Er is geen vaste meetlat die aangeeft welke problemen tot welke mogelijkheden en beperkingen leiden. Daarom moet altijd naar het individu, de unieke situatie en draagkracht worden gekeken.
  • Het is noodzakelijk dat de eventuele keuze voor geschikte anticonceptie vrijwillig en gemotiveerd tot stand komt.
  • De hulpverlener biedt zo nodig financiële en praktische ondersteuning.

Lees alle informatie nog eens rustig na in het infoblad Programma Nu Niet Zwanger

Of bekijk onderstaande video waarin ervaren professionals in het Nu Niet Zwanger programma vertellen wat hen motiveert om aan het programma mee te doen en wat het oplevert.

Resultaten gemeente Breda

Het landelijke succesvolle preventieprogramma Nu Niet Zwanger, dat sinds mei 2018 ook in de gemeente Breda goede resultaten behaalt, wordt nu beschikbaar voor de gehele regio West-Brabant. In deze factsheet zie je de resultaten van de gemeente Breda.

Heb je vragen, wil je overleggen, verwijzen en/of samenwerken?

Neem contact op met het team Nu Niet Zwanger in West-Brabant.
Inhoudelijk coördinator: Tessa Dijkhuizen

Gerelateerd nieuws

Nu Niet Zwanger

Programma Nu Niet Zwanger opgenomen in aanbod GGD West-Brabant

Het landelijk succesvolle preventieprogramma Nu Niet Zwanger, dat in deze regio in 2018 begon als een project in Breda, is vanaf 1 december 2022 een vast product van de GGD…