Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsVeel zorg uitgesteld al voor de start vierde golf

Veel zorg uitgesteld al voor de start vierde golf

De druk op de reguliere zorg is hoog. In hoeverre hadden Brabanders te maken met uitgestelde zorg? Wat waren de consequenties? Bijna 3000 panelleden uit West-Brabant namen in november 2021 deel aan de enquête. Van de respondenten had 23% afgelopen jaar te maken met uitgestelde zorg. Vooral de zorg door een specialist in het ziekenhuis en tandartszorg werden uitgesteld.

Uitstel van zorg vooral bij 50 tot 70-jarigen

Van de respondenten van 50 tot 70 jaar had 26% tussen november 2020 en oktober 2021 te maken met uitgestelde zorg. Bij de respondenten jonger dan 50 jaar was dat 24% en bij de 70-plussers 20%. Er was een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen. Van de mannen had 19% te maken met uitgestelde zorg, van de vrouwen 28%.

Afspraak met specialist in het ziekenhuis vaakst verschoven

Ongeveer 1 op de 10 respondenten (11%) had het afgelopen jaar te maken met uitgestelde zorg door een specialist van het ziekenhuis. In de meeste gevallen werd de afspraak afgezegd vanuit het ziekenhuis. Ook gaf 8% aan dat een bezoek aan de tandarts of mondhygiënist werd uitgesteld, waarvan de helft aangaf dit zelf te hebben uitgesteld. Meest genoemde reden voor het afzeggen van een tandartsafspraak waren ‘geen risico willen lopen besmet te raken’ (55%) en ‘het hebben van klachten’ (32%).

1 op de 5 nog steeds geen zorg gehad

Hoewel de ruime meerderheid van de respondenten aangaf de uitgestelde zorg later te hebben ontvangen, geeft toch ongeveer 1 op de 5 respondenten aan nog steeds geen zorg te hebben gehad. Zij wachten vooral nog op zorg van de specialist in het ziekenhuis (24%) en de tandarts (23%), maar ook wachten zij nog op zorg van de psycholoog (20%), huisarts (18%) en fysiotherapeut (12%).

Langer klachten door uitgestelde zorg

Ongeveer 40% van de respondenten met uitgestelde ziekenhuis- of huisartszorg geeft aan langer met klachten te hebben rondgelopen en bij ongeveer 10% zijn de klachten nog steeds niet over. Bijna de helft van de respondenten met uitgestelde zorg door een paramedicus geeft aan langer met klachten rond te hebben gelopen en 10% geeft aan meer of zwaardere hulp nodig te hebben gehad. Van de respondenten met uitgestelde psychologische zorg zegt 33% langer met klachten te hebben rondgelopen, 15% geeft aan dat de klachten nog niet verholpen zijn, en 18% geeft aan dat ze meer of zwaardere hulp nodig hebben gehad. Van degenen die uitgestelde tandartszorg hebben gehad, geeft 16% aan langer klachten te hebben gehad.

Infographic panelonderzoek ‘Uitgestelde zorg’

 

Deel het artikel

Gerelateerd nieuws

Ruim helft jongvolwassenen ervaart psychische klachten

Onderzoek, Corona
Meer dan de helft van de jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) in West-Brabant ervaart psychische klachten. D...
Ruim helft jongvolwassenen ervaart psychische klachten

Mentale gezondheid van jongeren in West-Brabant tijdens de corona crisis achteruit gegaan

Onderzoek, Corona
Uit onderzoek van de GGD West-Brabant onder tweede- en vierdeklassers blijkt dat middelbare scholieren zich in ...
Jongen met mondkapje op

Landelijk onderzoek GGD’en naar impact van corona op gezondheid jongvolwassenen

Onderzoek, Corona, Preventie verbreden en verdiepen
De coronapandemie heeft impact gehad op iedereen. Ook voor jongvolwassenen heeft deze periode fysieke en mental...
Hoe gaat het met je? pandemening