Overslaan en naar de inhoud gaan
Over de GGDPublicaties

Publicaties

GGD West-Brabant publiceert verschillende beleidsstukken op haar website om ze voor alle inwoners beschikbaar te maken. Op deze pagina lees je meer over onder anderen de gemeenschappelijke regeling, toekomstvisie en jaarstukken.

Gemeenschappelijke regeling

De 16 gemeenten in het werkgebied van GGD West- Brabant hebben hun afspraken over samenwerking voor de GGD vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling. Deze regeling bepaalt welke taken de GGD heeft, hoe het bestuur wordt samengesteld en hoe de financiën worden geregeld.

Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant

Toekomstvisie ‘Wij maken samen gezond gewoon’

In 2022 schreef GGD West-Brabant samen met GGD Hart voor Brabant een toekomstvisie voor de komende tien jaar. Hierin staan de ambities voor de publieke gezondheid voor 2033 beschreven, die we samen met onze partners willen bereiken. In ons beleidsplan staat hoe we de komende vier jaar aan die ambities werken.

Toekomstvisie ‘Wij maken samen gezond gewoon’

Beleidsplan 2023-2026

Begroting, kadernota en jaarstukken

Ieder jaar schrijft GGD West-Brabant een kadernota met activiteiten en plannen voor het volgende jaar. Dit wordt vervolgens uitgewerkt in een beleidsbegroting met daarin de inhoudelijke en financiële onderbouwing. Daarnaast kijken we ieder jaar terug op het afgelopen jaar in de jaarstukken.

Kadernota 2024

Beleidsbegroting 2025

Jaarstukken 2023

Vergaderstukken bestuur

Drie tot vier keer per jaar komt het algemeen bestuur van GGD West-Brabant in een vergadering bijeen. Deze vergaderingen zijn openbaar en daarom zijn de vergaderstukken dat ook. Je kunt de vergaderstukken inzien op een computer of via je mobiele telefoon of tablet.

Vergaderstukken bestuur

Archiefwet en Wet open overheid (Woo)

Iedere overheidsorganisatie werkt met en grote hoeveelheid informatie. Dat is bij GGD West-Brabant niet anders. Denk aan brieven, rapporten en adviezen, maar ook bijvoorbeeld besluiten van het bestuur. Met al deze informatie gaat we zorgvuldig om en volgen we twee belangrijke wetten: de Archiefwet en de Wet open overheid (Woo).

Lees meer over de Archiefwet en Wet open overheid