Overslaan en naar de inhoud gaan
Over de GGDPublicatiesArchiefwet en Wet open overheid

Archiefwet en Wet open overheid

Iedere overheidsorganisatie werkt met en grote hoeveelheid informatie. Dat is bij GGD West-Brabant niet anders. Denk aan brieven, rapporten en adviezen, maar ook bijvoorbeeld besluiten van het bestuur. Met al deze informatie gaat we zorgvuldig om en volgen we twee belangrijke wetten: de Archiefwet en de Wet open overheid (Woo).

Archiefwet

Om uitvoering te geven aan de Archiefwet stelden we een archiefverordening en een beheersregeling informatiebeheer op. In deze documenten leggen we vast welke informatie wij bewaren en hoe lang we die informatie bewaren.

Archiefverordening GGD West-Brabant

Beheersregeling informatiebeheer GGD West-Brabant

Wet open overheid

In de Woo staat wanneer de overheid welke informatie openbaar maakt en hoe zij dat doet. Bijvoorbeeld wanneer iemand daarom vraagt. De Woo is van kracht per 1 mei 2022. Daarvoor gold de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Daarom noemen we sommige verzoeken Wob-verzoeken. Op deze pagina staan de documenten die de GGD op verzoek openbaar maakte.

Contactpersoon

Wil je meer weten over openbaarheid bij GGD West-Brabant? Neem dan contact op met Bianca van Iersel, b.iersel@ggdwestbrabant.nl.

Openbaar gemaakte stukken

2023

Woo-verzoek risicoprofielen kinderopvanglocaties

Woo-verzoek kinderopvang vve

Woo-verzoek grote brand bedrijf Etten-Leur

2022

Woo-verzoek Monkeypox – testcapaciteit en vaccinaties

Woo-verzoek ICAM – datadiefstal corona (deelbesluit 1)

Woo-verzoek ICAM – datadiefstal corona (deelbesluit 2)

2021

Wob-verzoek testmethode PCR-test kinderen

Wob-verzoek kort geding U-Diagnostics

Wob-verzoek inzake processen kinderopvang