ProfessionalHuisartsen en specialistenMonkeypox informatie voor huisartsen
Publicatiedatum: 06-10-2022 om 10:35 uur
Laatste update: 18-10-2022 om 13:58 uur

Monkeypox: informatie voor huisartsen

GGD West-Brabant verzorgt op dit moment (oktober 2022) nog steeds bemonsteringen van mensen die mogelijk MPX hebben en de vaccinatie voor mensen die een hoog risico lopen op MPX. Denk aan monkeypox bij een persoon met huidlaesies die ontstaan zijn na 1 maart 2022, met name als deze persoon contact heeft gehad met een bevestigd geval of behoort tot MSM (mannen die seks hebben met mannen).

Hieronder vindt u de criteria waaronder u mensen kunt aanmelden voor bemonsteren en vaccineren. Wij zijn bereikbaar op onderstaande telefoonnummers bij twijfel en voor overleg. Monkeypox is een meldingsplichtige ziekte groep A: overleg daarom bij een verdenking altijd met de GGD, ook voor de routing van eventuele diagnostiek.

Testindicaties GGD

De GGD test mensen met passende klachten (huidlaesies passend bij monkeypox of klachten passend bij een proctitis) die:

 • contact hebben gehad met (materiaal van) iemand met monkeypox;
 • man zijn en seks hebben met mannen;
 • een mannelijke partner hebben die seks heeft met mannen;
 • al dan niet anonieme of betaalde -seksuele contacten hadden (bijvoorbeeld op seksfeesten) in de 3 weken voor het ontstaan van klachten;
 • arts of zorgverlener zijn.

Heeft uw patiënt klachten en is er een seksueel risico? Neem dan contact op met de afdeling seksuele gezondheid via de intercollegiale overleglijn: ☎ 085 078 59 40. Als een patiënt bekend is bij ons centrum seksuele gezondheid kan deze persoon ook zelf contact opnemen via de reguliere contactkanalen.

Wilt u overleggen over een zorgverlener of iemand buiten bovengenoemde doelgroepen valt? Neem dan contact op met de afdeling algemene infectieziektebestrijding:  088 639 28 94. Buiten kantoortijden kunt u voor alle doelgroepen overleggen met de dienstdoend arts infectieziektebestrijding: ☎ 0900 3 67 67 67. 

Diagnostiek door huisarts

Een persoon die klachten heeft en buiten de testindicaties van de GGD valt, verwijzen wij naar de eigen huisarts. Het risico op monkeypox in deze groep is klein. Het is mogelijk om als huisarts zelf diagnostiek naar monkeypox in te zetten bij een patiënt met klachten. U kunt dan ook andere verwekkers mee testen, zoals varicella zoster, herpes simplex, molluscum contagiosum, soa’s, of bijvoorbeeld een kweek afnemen bij een beeld van een bacteriële (super)infectie. Indien gewenst kunnen wij u hierin adviseren. Actuele informatie over afname is terug te vinden op de website van de NHG en in de LCI-richtlijn

LET OP:  Monkeypox is een groep-A meldingsplichtige infectieziekte. Meld een bevestigd geval bij de GGD, en meld daarnaast een patiënt die voldoet aan de casusdefinitie ‘waarschijnlijk geval’ (zie casusdefinities in LCI-richtlijn monkeypox). Bel hiervoor met onze afdeling infectieziektebestrijding via: ☎ 088 639 28 94.

Risicogroepen vaccinatie

Het vaccineren tegen MPX valt uiteen in het vaccineren van risicogroepen en het vaccineren van mensen die contact hebben gehad met een persoon met MPX. De selectiecriteria voor wie in aanmerking komt voor het vaccin zijn geformuleerd door het ministerie van VWS en het RIVM:

 • MSM’ers/transgenders die hiv-PrEP gebruiken via het Centrum Seksuele Gezondheid van de GGD (CSG)
 • MSM’ers/transgenders die op de wachtlijst staan voor hiv-PrEP bij het CSG
 • MSM’ers/transgenders die hiv-PrEP gebruiken via de huisarts
 • MSM’ers/transgenders die leven met hiv en hierbij een hoogrisicogedrag hebben als kenmerk
 • Overig hoog-risico MSM’ers/transgenders bekend bij het CSG
 • MSM-sekswerkers/transgenders sekswerkers bekend bij het CSG

Aanmeldproces voor huisartsen met patiënten in hiv-PrEP-zorg

Heeft u patiënten die hiv-PrEP-zorg van u ontvangen? Meld hen dan aan voor vaccinatie tegen Monkeypox via de GGD door te mailen naar monkeypox@ggdwestbrabant.nl. Lees meer over het aanmeldproces via deze informatiebrief (oktober 2022).

Als iemand positief is voor MPX, kunnen de matig- en hoog-risico contacten van deze index ook gevaccineerd worden bij GGD West-Brabant. Dit om ziekte te voorkomen of de ernst van de symptomen hopelijk te kunnen verminderen. Iedereen die in aanmerking komt voor vaccinatie ontvangt een persoonlijke uitnodiging. Zonder persoonlijke uitnodiging komen mensen op dit moment niet in aanmerking voor vaccinatie.

Heeft u vragen over de vaccinatie tegen monkeypox? Bel op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur naar het landelijk informatienummer voor huisartsen en patiënten in PrEP-zorg:  088 767 4020. Heeft u vragen over de praktische uitvoering in onze regio? Dan belt u naar 088 639 28 94.

Meer informatie

Voor professionals:

Publieksinformatie:

Contactinformatie 

GGD West-Brabant:

Buiten kantoortijden

Buiten kantoortijden (spoed, voor vragen die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten), bereik de dienstdoende arts infectieziektebestrijding Brabant/Zeeland via: ☎ 0900 3 67 67 67. Dit nummer is alleen voor meldingen door zorgprofessionals van infectieziekten en vragen van zorgprofessionals over infectieziekten.