Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik doe dit voor de doden én nabestaanden’ – Lowieke Vis

In Nederland is alles rondom het overlijden van een persoon vastgelegd in de Wet op Lijkbezorging.DWet toetsing levensbeëindiging geldt bij zelfdoding op verzoek en hulp bij zelfdoding. Als het niet duidelijk is of er sprake is van een natuurlijke doodsoorzaak, dan komt een forensisch arts langs om de oorzaak van overlijden vast te stellen. Onze forensisch artsen zijn benoemd tot gemeentelijk lijkschouwer. Uitvoering van de lijkschouw vindt plaats in opdracht van gemeenten. 

Wanneer schakel je een forensisch arts in? 

Ben je huisarts of medisch specialist? 

Dan heb je een forensisch arts nodig bij:

Werk je bij de gemeente of als uitvaartondernemer? 

Dan heb je een forensisch arts nodig voor:

Ben je zorgprofessional en twijfel je of wil je graag advies?

Bel ons dan op telefoonnummer 076-528 21 88. We beantwoorden je vragen graag.

Aanvraag euthanasie 

Ook na een euthanasie is het nodig om een forensisch arts in te schakelen. De lijkschouwer bespreekt de situatie en bekijkt of je alle zorgvuldigheidseisen hebt gevolgd. Om dit proces goed te laten verlopen, moet je minimaal 24 uur van tevoren een vooraankondiging indienen.  Dat doe je door het formulier vooraankondiging euthanasie in te vullen. 

Neem direct na de euthanasie contact op met de forensisch arts via telefoonnummer 088 0031 153. Blijf bij de patiënt tot de lijkschouwer aanwezig is. Na de lijkschouwing wordt de informatie verstuurd naar de Toetsingscommissie Euthanasie. Pas als het lichaam is vrijgegeven, mag de begrafenisondernemer gebeld worden.

Melding dood minderjarige 

Als een jongere tot 18 jaar overlijdt, dan is de behandelend arts verplicht om melding te doen bij een forensisch arts. Soms is nader onderzoek nodig om de doodsoorzaak te onderzoeken. Bij dit onderzoek zijn een kinderarts en patholoog betrokken.  

Ondersteuning voor nabestaanden

Ook nabestaanden kunnen te maken krijgen met een forensisch arts. Na een dodelijk ongeval is het nodig om een forensisch arts in te schakelen. Een ongeval wordt gezien als een niet-natuurlijke dood. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor een val, terwijl dit bij kwetsbare ouderen een veelvoorkomende oorzaak van overlijden is. Dit roept veel vragen op bij nabestaanden, zoals bijvoorbeeld waarom dit gebeurt, wat dit betekent voor het proces van afscheid nemen en waar iemand terecht kan met vragen. Het bieden van hulp en het beantwoorden van vragen kan voor de nabestaanden heel waardevol zijn. We hebben daarom een aantal folders opgesteld.