Overslaan en naar de inhoud gaan

Vitaal ouder worden

Iedereen in West-Brabant een leven lang gezond, veilig en gelukkig. Daar draagt inzetten op vitaal ouder worden aan bij. De urgentie hiervoor is groot, vooral omdat we in West-Brabant een groter aandeel senioren (65+) hebben dan in de rest van Nederland (21,6% in West-Brabant t.o.v. 20,0% in Nederland, in 2022). De verwachting is dat het percentage 65-plussers in West-Brabant oploopt tot 27,3% in 2040.

Naast de toename van het aandeel senioren, neemt ook de levensverwachting toe (dubbele vergrijzing). Daardoor krijgen meer mensen naar verwachting te maken met een combinatie van chronische aandoeningen, wat zorgt voor meer druk op de zorg. Door deze dubbele vergrijzing is het voor gemeenten extra belangrijk om aan de voorkant in te zetten op vitaal ouder worden, om zo de druk op de zorg af te remmen. Dat kan onder andere door inwoners te ondersteunen met voldoende bewegen, goede voeding en sociaal en mentaal actief blijven.

Ook versterking van de uitvoering van artikel 5a WPG helpt bij het versterken van het preventiebeleid voor deze doelgroep. In het GALA staat dat VWS en gemeenten goede voorbeelden gaan verzamelen en delen.

Vitaal ouder worden begint niet pas op oudere leeftijd. Bovendien bestaat ‘de oudere’ niet. Het loont dan ook om al vroeg te investeren, met specifieke aandacht voor mensen met een migratieachtergrond en een lage SES.

Vitaal ouder worden in het GALA

De afspraken uit het GALA over vitaal ouder worden richten zich op preventie en vullen de afspraken uit het WOZO-programma en de Nationale Dementie-strategie aan. Ook door het versterken van de sociale basis gericht op elkaar ontmoeten en ondersteunen, wordt bijgedragen aan vitaal ouder worden.

Op de volgende themapagina’s vind je meer informatie over de beoogde resultaten van vitaal ouder worden van het GALA, met specifiek:

Wat gebeurt er al in de regio West-Brabant?

Er gebeurt al veel in de regio op het thema vitaal ouder worden. Denk aan regionale campagne ‘We Zijn Zelf het Medicijn‘ en de interventie ‘Tijd van je leven‘. En ook op lokaal niveau zijn gemeenten al actief bezig met het thema vitaal ouder worden. Door de komst van het GALA worden lokale projecten versterkt met effectieve beleidsmaatregelen en interventies, zodat we nog meer impact kunnen maken met preventie.

Wat vinden West-Brabantse senioren zelf?

GGD West-Brabant organiseerde in 2021 vanaf medio april de campagne ‘We zijn zelf het medicijn’, in samenwerking met Dementienetwerk Breda e.o. en Dementienetwerk West-Brabant. Doel van de campagne was om meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden die inwoners zelf hebben om de kans op dementie te verkleinen. We stelden het GGD-gezondheidspanel in maart en december 2021 vragen over hersengezondheid. Bekijk de resultaten van de campagne We zijn zelf het medicijn in 2021.