Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersMijn kindToezicht kinderopvang

Toezicht kinderopvang

GGD-West Brabant voert in opdracht gemeenten het toezicht uit op alle kinderopvanglocaties. Een kinderopvang moet voldoen aan de eisen uit de Wet Kinderopvang. Onder kinderopvang verstaan we; kinderdagverblijven van 0 tot 4 jaar, gastouderbureaus, gastouders en buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar.
De toezichthouder beoordeelt of een kinderopvanglocatie voldoet aan de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang. Een toezichthouder bezoekt een locatie minimaal één keer per jaar onaangekondigd. De toezichthouder kijkt onder andere naar:
  • Staan er voldoende pedagogisch medewerkers op een groep in verhouding tot het aantal en de leeftijd van de kinderen? En hebben ze de juiste diploma’s?
  • Is de opvang veilig en gezond?
  • Is de ruimtes groot genoeg en kindvriendelijk ingericht?
  • Heeft de locatie een oudercommissie en klachtenregeling?

Hoe gaat het in z’n werk?

Sylvie is één van de toezichthouders kinderopvang in West-Brabant. We stelde haar vijf vragen over haar rol als toezichthouder kinderopvang. Waar let ze op bij een bezoek? En heb je als ouder inzicht in de uitkomsten van het inspectiebezoek?

Heb je een zorgen over de kwaliteit van een kinderopvang?

Je kunt een melding doen als je zorgen hebt over de kwaliteit van de kinderopvang. Iedereen kan een melding doen: ouders, medewerkers, professionals en andere betrokkenen. Wij raden aan om de melding te bespreken met een medewerker of oudercommissie van de locatie. Kom je er samen niet uit? Neem dan contact op met team Toezicht van de GGD. Gaat de melding over seksueel, psychisch of fysiek geweld? Neem dan contact op met de Vertrouwensinspecteur van de Inspectie van Onderwijs.

We hebben het proces van een melding maken visueel weergegeven in een beslisboom melding kinderopvang.

Bekijk beslisboom

Het inspectierapport

De toezichthouder deelt na een onderzoek op een locatie zijn of haar bevindingen met de gemeente via een inspectierapport. Alle rapporten zijn openbaar. Deze vind je in het Landelijk Register Kinderopvang