Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersMijn kindToezicht kinderopvangWat doet een toezichthouder kinderopvang?

Wat doet een toezichthouder kinderopvang?

Als kindjes ongeveer zes weken oud zijn tot het moment dat ze naar de basisschool gaan mogen ze naar een kinderopvang. Natuurlijk verwacht je dat de kinderopvanglocatie een veilige en gezonde omgeving heeft. Hier zijn wettelijke kwaliteitseisen voor. Elke kinderopvanglocatie in Nederland moet hieraan voldoen. De toezichthouder kinderopvang van de GGD controleert of alle kinderopvanglocaties* aan deze eisen voldoen. Sylvie is één van de toezichthouders kinderopvang bij GGD West-Brabant. We stelden Sylvie 5 vragen over haar taak als toezichthouder.

Wat doen jullie als toezichthouder kinderopvang?

Sylvie: “Als toezichthouder controleren we of een kinderopvanglocatie voldoet aan de eisen die de Wet Kindervang stelt. Dat klinkt heel zakelijk maar het is het natuurlijk wel heel belangrijk dat je kindje in een veilige en gezonde omgeving komt. We bezoeken elke kinderopvanglocatie minimaal één keer per jaar. Dat doen we onaangekondigd. Zo krijgen we het beste beeld hoe het er dagelijks in de opvang aan toegaat”.

Waar letten jullie op?

“We letten op heel veel dingen”, vertelt Sylvie. “Bijvoorbeeld hoe medewerkers omgaan met de kinderen. Hebben medewerkers een geschikte opleiding? Staan er genoeg medewerkers op een groep kinderen. Als we de indruk krijgen dat dit niet het geval is, bekijken we alle werkroosters van de afgelopen weken. Ook kijken we hoe de ruimte eruitziet. Is het wel veilig om te spelen? En is het slaapgedeelte niet te warm? Al deze punten leggen we vast in een rapport. We koppelen dit terug aan de gemeente. De gemeente is namelijk onze opdrachtgever”.

Kunnen ouders ook het rapport inzien?

“Ja, zeker! Kinderopvanglocaties zijn zelfs verplicht om dit rapport op hun website te zetten. Daarnaast kun je alle verslagen online terugvinden in het ‘Landelijk Register Kinderopvang’. Als je naar de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl gaat en zoekt naar een locatie, kies dan ‘lees meer over de kwaliteit’. Onder het kopje ‘algemeen beeld van de opvang’ kun je een samenvatting lezen van ons advies en aan welke eisen de locatie wel of niet voldoet.”

Waar kun je als ouder op letten bij het maken van een keuze voor kinderopvang?

“Omdat alle rapporten van controles openbaar zijn, kun je als ouder hier even een blik op werpen. Je wil natuurlijk wel weten dat de kwaliteit van jouw kinderopvang goed is. Maar daarnaast is ‘de klik’ met de opvang en medewerkers ook belangrijk. Voelt het voor jou als ouder prettig om daar je kind achter te laten? Neem dat ook mee in het besluit welke kinderopvang je kiest. Wat mij betreft is het ‘en-en ’. Dus luister naar je gevoel én kijk of de kwaliteitseisen goed zijn.”

Stel, ouders hebben zorgen over een kinderopvang? Waar kunnen ze dit melden.

“Dat is afhankelijk van de inhoud van het signaal of de melding. We hebben hierover een handige beslisboom gemaakt om de melder op het juiste pad te zetten”.

Bekijk beslisboom

Wij raden aan om de melding te bespreken met een medewerker of oudercommissie van de kinderopvanglocatie. Kom je er samen niet uit? Neem dan contact op met team Toezicht van de GGD. Gaat de melding over seksueel, psychisch of fysiek geweld? Neem dan contact op met de Vertrouwensinspecteur van de Inspectie van Onderwijs.

*Onder een kinderopvang verstaan we een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang maar ook een gastouderbureau en gastouder.