Overslaan en naar de inhoud gaan

Een gezonde leefstijl

Om te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zo gezond mogelijk blijven, loont het om vanaf jonge leeftijd en gedurende de hele levensloop te investeren in gezondheid en een gezonde leefstijl. Bijna 20% van de ziektelast ontstaat doordat mensen zich ongezond gedragen in een ongezonde leefomgeving. Het stimuleren van gezond gedrag en gezonde keuzes is daarom van belang. De beste manier om dit te doen is via een integrale aanpak. Van de Nederlanders van 18 jaar en ouder rookt 21%, heeft 50% overgewicht en 14% obesitas en drinkt 7% overmatig alcohol in 2021.

Nationaal Preventieakkoord en het GALA

Het GALA zet de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord voort en scherpt deze waar nodig aan waar het gaat over de rol van gemeenten, VWS, zorgverzekeraars en de onderlinge samenwerking. Veel gemeenten hebben een lokaal preventieakkoord afgesloten met publieke en private partners. Met de specifieke afspraken uit het GALA kunnen ook enkele onderwerpen uit het Nationaal Preventieakkoord lokaal verder worden uitgewerkt:

De gestelde doelen

Met het Nationaal Preventieakkoord zijn belangrijke doelen gesteld en afspraken gemaakt over het bevorderen van een integrale aanpak van een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving. Deze doelen zijn:

  • Een rookvrije generatie in 2040 waarbij kinderen en zwangere vrouwen niet meer roken en niet meer dan 5% van volwassenen rookt.
  • 38% van de Nederlanders heeft in 2040 overgewicht i.p.v. de verwachte 62% in 2040.
  • De Nederlandse bevolking eet en drinkt op een manier die bijdraagt aan een gezond gewicht en een gezond voedingspatroon, met de Schijf van Vijf als criterium.
  • 75% van de Nederlandse bevolking voldoet aan de Beweegrichtlijn in 2040.
  • Een daling van het aantal jongeren dat ooit alcohol heeft gedronken naar 25%.
  • Een daling van het aantal zwangeren dat drinkt naar 4%.
  • Een daling van het overmatig en zwaar gebruik van alcohol naar 5%.
  • 80% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder kent de belangrijke (gezondheids)effecten van alcoholgebruik.
  • In 2030 100% naleving van de leeftijdsgrens voor alcohol.

Beweegalliantie

De focus ligt in eerste instantie op de jeugd via sporten, voeding en bewegen. Daarnaast is er echter ook extra aandacht voor het stimuleren van bewegen voor andere leeftijdsgroepen. Meer bewegen in het dagelijks leven en minder zitten levert voor alle lagen van de bevolking, voor alle leeftijden en bij verschillende gezondheidsproblemen gezondheidswinst op. Zowel voor fysieke problemen (overgewicht, valpreventie) als voor de mentale gezondheid. Hiervoor is in 2022 de Beweegalliantie gestart als onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord. De Beweegalliantie is een netwerkorganisatie die landelijke aandacht voor bewegen vraagt. De alliantie faciliteert kennisdeling en ondersteunt initiatieven. Het doel van de Beweegalliantie is om uiteindelijk 75% van de Nederlanders in 2040 aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen. Bijvoorbeeld door een beweegvriendelijkere fysieke omgeving te creëren door het inrichten van wandelvriendelijke buurten, veilige fietsroutes van en naar school, speelplaatsen en schaduwrijke (speel)plekken.