Overslaan en naar de inhoud gaan

IZA en GALA

Een gezonde generatie in 2040, met een gezondere leefstijl en passend gebruik van zorg: hoe krijgen we dat voor elkaar? De landelijke akkoorden IZA en GALA geven de mogelijkheid om die uitdagingen het hoofd te bieden. Gemeenten hebben met het IZA en GALA vanuit beide akkoorden de opgave om de beweging te maken van ‘ziekte naar gezondheid en van zorg naar preventie’.

Doelen IZA en GALA

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Ondertekenaars van het IZA zijn onder meer overkoepelende organisaties van ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg.

Het IZA staat niet volledig op zichzelf, maar is sterk verbonden aan het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). In het GALA ligt het gemeentelijke preventieve deel van het IZA. Een krachtig en effectief preventiebeleid is niet alleen van belang om inwoners gezond te houden. Het kan mogelijk een bijdrage leveren aan het ontlasten van de curatieve zorg. Daarmee zijn de afspraken in het GALA een noodzakelijke randvoorwaarde om de afspraken in het IZA te kunnen realiseren. De afspraken uit zowel IZA als GALA komen samen in de inrichting van vijf verschillende ketenaanpakken.

Hoe doen we dit in West-Brabant?

Het succes van beiden akkoorden valt of staat bij goede samenwerking in de regio onder andere tussen de gemeenten en de GGD. 1 juli is het regiobeeld voor West-Brabant gepubliceerd. Dit regiobeeld is door zorgverzekeraars, gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties en met inwonersparticipatie vertaald naar opgaven per werkgebied in een regioplan.

GGD West-Brabant heeft de rol om gemeenten, op zowel de IZA als GALA ontwikkelingen, te ondersteunen. Dit door niet alleen te bewaken dat de transformatie vanuit zorg richting preventie tot stand komt, maar die voor, samen én met gemeenten ook aan te jagen. De GGD maakt samen met de partners in de regio daarom de verbinding sterker tussen zorg en preventie en verbindt de regio aan de lokale, gemeentelijke, aanpak.

Meer lezen?