Overslaan en naar de inhoud gaan

De ketenaanpak valpreventie

Elke 5 minuten belandt een 65-plusser op de spoedeisende hulp ten gevolge van een val. Vallen heeft meerdere oorzaken en risicofactoren, dus valpreventie begint met het herkennen van een verhoogd valrisico en een gestructureerde aanpak.

VeiligheidNL is hét kenniscentrum voor letselpreventie en heeft de handreiking voor de ketenaanpak valpreventie opgesteld. In deze ketenaanpak werken (zorg)professionals vanuit verschillende domeinen met elkaar samen om tot een soepel lopende keten te komen.

Op Loketgezondleven.nl staan de cijfers en feiten voor valpreventiebeleid.

Doelen ketenaanpak

De landelijke doelstelling in het GALA is dat per 2023 jaarlijks 14% van alle thuiswonende ouderen (65+) een risico-inschatting krijgen en dat jaarlijks 3% van alle thuiswonende ouderen, waarbij verhoogd valrisico is vastgesteld, een erkende valpreventieve beweeginterventie volgt.

VeiligheidNL heeft deze landelijke doelstelling vertaald naar de aantallen die per gemeente bereikt moeten worden via een interactieve landkaart.

Opdracht lokaal en regionaal

Als onderdeel van de regionale preventie-infrastructuur werken we toe naar een regionale coalitie voor het einde van 2024. Daarin maken we met de belangrijkste ketenpartners regionale afspraken over de ketenaanpak valpreventie. Wij als GGD verbinden deze partijen met elkaar, faciliteren en coördineren de coalitievorming.

De lokale inrichting van de ketenaanpak en de uitvoering is een lokale verantwoordelijkheid. Hierin hoort o.a. het oprichten van een lokale coalitie, zorgen voor aanbod van valpreventieve beweeginterventies, zorgen voor voldoende instroom/werving voor de interventies, aansluiten op regulier sport- en beweegaanbod.

Uitvoering

De ketenaanpak valpreventie richt zich op thuiswonende ouderen van 65 jaar of ouder met een (verhoogd) valrisico en bestaat uit vier stappen, met een voorbereiding- en borgingsstap.

  1. Opsporing/valrisico-inschatting
  2. Screening
  3. Valpreventief aanbod
  4. Structureel beweegaanbod
    De Tipkaart Valpreventie van het Kenniscentrum Sport & Bewegen geeft handvatten om de verbinding te maken met structureel sport- en beweegaanbod.

Monitoring/borging

Met de ondertekenaars van GALA is afgesproken de uitvoering van het GALA te monitoren. Op de website van het RIVM staat waarom, hoe er gemonitord gaat worden en welke informatie ze hiervoor nodig hebben. Informatie en registratie-templates in de handreiking zijn te vinden onder evalueren en borgen.