Over de GGDInnovatie
Publicatiedatum: 12-01-2023 om 01:56 uur
Laatste update: 16-01-2023 om 10:43 uur

Innovatie bij GGD West-Brabant

Bij GGD West-Brabant stimuleren we sociale innovatie. Wij geloven in de noodzaak van vernieuwing. Bewegen in plaats van stilstaan. We geven collega’s de ruimte, laten hen opbloeien en begeleiden hen van denken naar doen. Zij worden gefaciliteerd in de transitie van een oude naar een nieuwe manier van werken. Samen met een “community van vernieuwers in het GGD InnovatieLab” onderzoeken, experimenteren en creëren we om vooruit te gaan en te groeien. Met kleine en krachtige stappen, vanuit passie, waardering en talent. Zo zorgen we samen voor een betere dienstverlening voor de klant en een organisatie die klaar is voor de toekomst.

Het GGD Innovatielab

Het GGD Innovatielab is een broedplaats voor nieuwe ideeën. Het is de plek binnen de GGD waar vernieuwing wordt geïnitieerd en/of gefaciliteerd door het ontwikkelen en uittesten van nieuwe modellen, diensten en producten. We werken hierbij altijd samen met onze eigen collega’s en/of met collega’s van ketenpartners en/of andere organisaties en bedrijven in de regio. Co-creatie is een belangrijk uitgangspunt in onze aanpak en onze focus ligt op het creëren van waarde voor klanten of andere stakeholders.

Het Innovatielab is als onderdeel van de innovatiestrategie van onze GGD bedoeld om nieuwe innovatiekansen te verkennen en/of versnelling aan te brengen in het ontwikkelen van innovaties. Door inzet creatieve technieken en experimenten. Onze basis is onze jarenlange praktijkervaring met innovatie in de Publieke Gezondheid en inzet van onze Innovatielab-methodieken: De Pitch, VOORT, SPRINT en HIS.