#Thatslife voor mentale gezondheid in de klas

Veel jongeren ervaren mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst. Door de coronamaatregelen zijn deze problemen alleen maar toegenomen. Met de interventie #Thatslife maak je negatieve gevoelens en gedachten in de klas bespreekbaar. Jongeren krijgen praktische handvatten voor het omgaan met stress en emoties. Ook leren jongeren wat ze kunnen doen als ze zich zorgen maken om zichzelf of om iemand anders.

Voor wie is #Thatslife?

Voor jongeren klas 2 (MAVO, HAVO, VWO) van het voortgezet onderwijs. #Thatslife wordt uitgevoerd in de mentorklas.

Hoe ziet #Thatslife eruit?

Met #Thatslife gaan we een ochtend of middag met een mentorklas aan de slag. Met interactieve werkvormen, klassikaal en in kleine groepjes, behandelen we verschillende onderwerpen. De jongeren leren bijvoorbeeld:

 • wat een sterke houding doet met je zelfvertrouwen;
 • dat het goed is om je open te stellen, te praten over je emoties en hoe je dat kunt doen;
 • hoe je met een vriend of vriendin kunt praten als je ziet dat hij/zij niet lekker in zijn of haar vel zit;
 • hoe stress en emoties werken, hoe je kunt ontspannen en wat je kunt doen als negatieve emoties niet vanzelf overgaan;
 • bij wie je terecht kunt als je problemen hebt of als je je zorgen maakt om iemand anders.

Na afloop krijgen de jongeren een boekje mee met tips & trucs voor als ze niet lekker in hun vel zitten.

Wie voert #Thatslife uit?

De interventie wordt uitgevoerd door twee trainers van de GGD West-Brabant en door de school. Denk bijvoorbeeld aan de mentor, zorgcoördinator of een vertrouwenspersoon. De inzet van de school is afhankelijk van de grootte van de klas.

Hoe worden ouders betrokken?

Ouders krijgen een brief met informatie over #Thatslife en een aanspreekpunt binnen de school voor eventuele vragen. In de brief staan ook tips voor ouders om met hun puber in gesprek te gaan over hun gedachten en gevoelens.

Hoe zit het met eventuele nazorg?

De interventie kan veel los maken bij leerlingen. Mentoren krijgen een boekje met tips en trucs om ook na de interventie met de klas in gesprek te gaan over mentale gezondheid. Als er zorgen zijn om de klas of individuele leerlingen, dan kijkt de trainer samen met de school naar passende ondersteuning of zorg.

Wat zijn de kosten?

#Thatslife kost €997,- (excl. BTW) per klas.

Downloads

 • Mentorboekje
  Download het boekje voor mentoren met tips & trucs om met leerlingen in gesprek te gaan over hun gedachten en gevoel.
 • Leerlingboekje
  Download het boekje voor leerlingen met tips & trucs voor als ze niet lekker in hun vel zitten.
 • Flyer #Thatslife
  Lees meer over #Thatslife in de flyer.