Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsBrabanders vinden het steeds moeilijker om zich aan coronaregels te houden

Brabanders vinden het steeds moeilijker om zich aan coronaregels te houden

Tijdens de afgelopen meetronde van het gedragsonderzoek werd bekend dat een aantal maatregelen eind september zou worden versoepeld, zoals het maximaal aantal bezoekers in de horeca, de verplichte 1,5 meter en het thuiswerkadvies. Ondanks dat het pakket aan maatregelen steeds kleiner wordt, blijkt dat deelnemers het moeilijker vinden om zich aan de maatregelen te houden. Daarnaast blijkt dat steeds minder mensen zich bij de GGD laten testen bij klachten. Dat blijkt uit de vijftiende meting van het vragenlijstonderzoek dat de GGD’en uitvoeren in samenwerking met het RIVM. 

Minder draagvlak voor maatregelen

Na een tijdelijke toename in de ervaren dreiging voor het coronavirus, zien we deze meetronde weer een daling. Dat gaat gepaard met een afname in draagvlak voor met name de sociaal beperkende maatregelen zoals het vermijden van drukte, 1,5 meter afstand houden, thuiswerken en het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer. De naleving van maatregelen hangt ook samen met vaccinatie. Zo geeft meer dan de helft van de gevaccineerde deelnemers aan dat zij na hun vaccinatie minder afstand zijn gaan houden.

Verdere daling in drukte mijden en afstand houden

Met de toename in sociale activiteiten en drukkere locaties, vinden deelnemers het moeilijker om 1,5 meter afstand te houden. Deelnemers hebben in de week voor het onderzoek minder vaak drukte vermeden en in gezelschap met vrienden, familie en collega’s minder vaak afstand gehouden. Hoewel sinds 25 september het dringend advies is om 1,5 meter afstand te houden, is dat niet meer nodig op plekken waar een coronatoegangsbewijs gebruikt wordt, zoals in de horeca en bij culturele instellingen.

Verdere afname in vertrouwen coronabeleid

Bovendien zien we een verdere afname in vertrouwen in het coronabeleid van de overheid. Steeds meer mensen vinden het beleid oneerlijk. Ondanks dat er steeds minder maatregelen zijn, vinden steeds meer mensen de maatregelen verwarrend.

Meer deelnemers doen een zelftest bij klachten

Het gebruik van zelftesten is de afgelopen maanden fors toegenomen: van 9% in de voorgaande 6 weken (begin mei) naar 27% in de huidige meetronde. Zelftesten werden het meest gebruikt door jongeren (16 tot 24 jaar: 62%). Ondanks dat het dringende advies nog steeds luidt om bij klachten een GGD-test te doen, gebruiken deelnemers bij klachten steeds vaker een zelftest (9% begin mei tegen 29% nu). Het aantal deelnemers dat een GGD-test doet bij klachten is flink afgenomen: van 48% begin mei tot 19% nu. Van de deelnemers met klachten die geen test hebben gedaan, heeft 30% zich niet laten testen vanwege milde klachten en 30% vanwege vaccinatie. Zevendertig procent geeft als reden aan altijd deze klachten te hebben in deze periode. Ook bij kinderen zien we dat er bij klachten steeds vaker een zelftest wordt gedaan.

De Brabantse GGD’en voeren dit onderzoek uit samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In totaal 5.234 mensen uit Noord-Brabant deden mee aan de vijftiende ronde, die tussen 8 -12 september 2021 werd uitgevoerd. Meer weten over dit panelonderzoek? Bekijk dan het dashboard Corona (gedragsonderzoek) op de Brabantscan.

Deel het artikel